W trakcie 82. posiedzenia Sejmu podjęto uchwałę, by nadchodzący rok 2020 obwołać rokiem Jana Pawła II. Decyzję tę poparł Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko w uznaniu wyjątkowych zasług oraz w hołdzie dla sylwetki wielkiego Polaka, jakim był nasz Święty Papież.

Dodatkową okolicznością, która sprzyja by w 2020 objąć patronatem Papieża Polaka jest fakt, że w 2020 będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły. W uzasadnieniu takiej decyzji posłowie podali argument o tym, jak ważne miejsce w historii Polski, ale także całego postkomunistycznego świata zajmuje Jan Paweł II i to, w jak walny sposób przyczynił się on do upadku komunizmu i umacnianiu w ludziach wiary.

Przypominają również zasługi Świętego dotyczące zdecydowanego upominania się przez niego o prawo do wolności naszej i wszystkich narodów pozostających w przeszłości pod władzą Związku Radzieckiego. Posłowie podkreślają, że nasz Papież bronił naszych praw i stał się jednym z najważniejszych współczesnych Ojców naszej Niepodległości. 

Przypomnijmy także, że prócz zasług wymienionych w uzasadnieniu sejmowym Jan Paweł II zainicjował proces tworzenia się „Solidarności”, odbudował jedność Europy, upominał się o godność i szacunek dla życia ludzkiego, stawał w obronie słabszych i postulował życie w pokoju i braterstwie. Swoje postulaty wyrażał w homiliach i encyklikach takich jak np. Laborem exercens („O pracy ludzkiej”) czy Ewangelium Vitae („O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego”).

Nauki Papieża- Świętego były na tyle uniwersalne, że każdy mógł w nich znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wyznawanych poglądów czy narodowości. 
W nauczaniu Jana Pawła II odnaleźć można to, co najistotniejsze dla naszych czasów. Dziś, gdy świat targany jest szczególną liczbą konfliktów i nieporozumień jego słowa o przebaczaniu i budowaniu cywilizacji miłości zamiast cywilizacji śmierci wybrzmiewają podwójnie.

Dlatego też istnieje potrzeba, by cały czas nagłaśniać jego słowa i odkrywać je na nowo. Stąd też dodatkowy motyw do tego, by 2020 rok oddać pod patronat Papieża Polaka. 

Decyzję przyjęto aklamacją, czyli owacjami na stojąco.

Partner artykułu – https://okolicznosciowe.com.pl/