Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

0
1798
prawo

Osobom, jakie doświadczyły szwanku na zdrowiu na skutek wypadku komunikacyjnego bądź odpowiedniego wydarzenia, za jakie odpowiedzialność ponosi kto odmienny, przypada zadośćuczynienie. W celu jego zdobycia potrzebne jest zgłoszenie zarówno wypadku, jak również danych roszczeń pieniężnych do właściwego podmiotu (zakładu ubezpieczeniowego czy także wprost do sprawcy wypadku bądź podmiotu odpowiedzialnego za wydarzenie).

Opis wydarzenia


Określając miejsce oraz czas wydarzenia musimy podać precyzyjną datę, oraz godzinę wypadku. Konieczne jest wymienić też informacje uczestników wydarzenia, natomiast również dane świadków przypadku, gdy takowi są. We wniosku odpowiednio opisujemy jak dotarło do wypadku i jakie okoliczności asystowały przywoływanej sytuacji. Należy pamiętać, że liczy się każdy detal oraz każda informacja. Definiując oświadczenie wskazujemy jaką pozycję przyjmowaliśmy podczas przypadku i gdzie dokładnie się znajdowaliśmy.

Opis wydarzenia odmiennego aniżeli szkoda komunikacyjna


Oświadczenie pokrzywdzonego w przypadku dotyczyć może nie jedynie wydarzeń w ruchu samochodowym, lecz też m.in. wypadków w domu. Bez względu na to opis jakiego wydarzenia do zadośćuczynienia przygotować ma pokrzywdzony, należy zwrócić wyjątkową uwagę na jego precyzję oraz rzetelność. Aby zakład ubezpieczeń nie miał obiekcje, iż pokrzywdzony ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia, opis tenże musi być przede wszystkim prawdziwy. Próba oszustwa może się skończyć dla pokrzywdzonego odmową zapłaty zadośćuczynienia bądź otrzymaniem go w mniejszej wielkości.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – uzyskiwać indywidualnie, lub z kancelarią?


To pytanie stawia sobie wielu pokrzywdzonych stających w obliczu potrzeby złożenia wniosku o zadośćuczynienie. Należałoby na rozpoczęcie owej decyzji dać sobie dłuższą chwilę. Na indywidualnie odzyskiwanie zadośćuczynienia mogą pokusić się osoby, jakie mają rozszerzone umiejętności negocjacyjne oraz wiedzę prawniczą. W następnym wypadku dobrze jest polecić zarządzanie sprawy zawodowej kancelarii odszkodowawczej, jaka wyręczy nas w większości prac legislacyjnych.

Kolejny artykuł: http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/odszkodowania/